STAIN RESISTANT EASY CLEAN FABRICS

FibreGuard combines the latest Stain Free Technology with high quality and stylish home furnishing textiles to ensure long lasting, low maintenance easy to clean fabrics.

 1. Easy to clean
 2. High Performance
 3. Durable
 4. Child & Pet Friendly

Seeing is believing

View real time demonstration videos to find out how to remove stains from your FibreGuard fabric. Simply select your fabric and stain type below.

Chenille
Texture
Jacquard

Coffee
Blood
Ketchup
Lip Stick
Mud
Pen - Ink
Red Wine
Silly Putty
Urine
Vomit
Wax Crayons

Why FibreGuard

FibreGuard is a trusted fabric quality label, which represents a convenient solution to carefree easy living. FibreGuard’s Stain Free Technology allows you to enjoy your sofa, or favorite armchair, assured that it will be able to stand up to everyday stains. From ballpoint pen, to coffee, mud, red wine, and ketchup, common household stains are easily removed allowing you to keep your fabric upholstered furniture looking fresh year after year.

FibreGuard features a wide variety of fabric types, styles, and designs seamlessly combining technology and style.

Furthermore, FibreGuard fabrics are green conscious. Every FibreGuard fabric is Oekotex endorsed certifying that our fabrics are produced in a way that is safe both for our environment and humans - no harmful chemicals or finishes are released from this fabric.

How to clean FibreGuard fabrics:

 1. Remove any remaining stain residue with a teaspoon.
 2. Apply water to the stain and blot using a white paper towel (do not rub in a circular motion). Repeat the process until the stain residue is no longer visible on the paper towel.
 3. Apply more water to the area (for stubborn stains, a normal household bar of soap may be necessary) and gently rub with a microfiber cloth. Use circular movements for best results. Repeat the process until completely removed (when using soap, use intermittently).
 4. Allow the fabric to dry naturally. Do not apply heat.

 1. Back

  Easy to clean

  FibreGuard fabrics are low maintenance and easy to clean. From ballpoint pen, to coffee, mud, red wine, and ketchup, common household stains are easily removed allowing you to keep your furniture fabrics looking fresh year after year. Stains can be removed from FibreGuard fabrics using mostly water, stubborn stains may require a small amount of household soap. Please refer to FibreGuard demonstration videos for complete instructions on how to best remove your stain.
 2. Back

  High Performance

  At FibreGuard, we are committed to supplying top quality interior furnishing fabrics. Our fabrics are constantly tested against staining by our in-house fully accredited laboratory to ensure optimum performance. FibreGuard fabrics surpass tough quality and durability tests as well as rigorous washability and cleanability testing to ensure FibreGuard fabric withstands everyday stains and use.
 3. Back

  Durable

  FibreGuard is permanent, meaning that the stain free properties will not deteriorate after washing or heavy use. When an area of FibreGuard fabric has been stained previously and is stained again, the stains can be just as easily removed. Washing your FibreGuard fabric will not diminish the FibreGuard properties
 4. Back

  Child & Pet friendly

  FibreGuard fabrics are child and pet friendly. Relax and have fun with your loved ones.

Interested in our easy to clean fabrics? Get in touch.

Dlaczego FibreGuard?

FibreGuard jest zaufaną marką prezentującą tkaniny wysokiej jakości, stanowiącą dogodne rozwiązanie dla łatwego, beztroskiego życia. Technologia Stain Free FibreGuard umożliwia cieszenie się sofą lub ulubionym fotelem przy zapewnieniu, że nie będziesz martwić się powstaniem codziennych plam. Od długopisu po kawę, błoto, czerwone wino i keczup, powszechne domowe plamy są łatwe do usunięcia, dzięki czemu obite meble zachowają świeżość rok po roku.

FibreGuard obejmuje szeroką gamę rodzajów tkanin, stylów i designu spójnie łączącą w sobie technologię ze stylem.

Ponadto tkaniny FibreGuard są ekologiczne. Każda tkanina FibreGuard posiada certyfikację Oekotex, która poświadcza, że nasze tkaniny są produkowane w sposób bezpieczny zarówno dla środowiska, jak i dla ludzi – tkaniny te nie uwalniają żadnych szkodliwych chemikaliów ani wykończeń.

Jak czyścić tkaniny FibreGuard:

 1. Usuń pozostałości plam za pomocą łyżeczki do herbaty.
 2. Zastosuj wodę na plamę i osusz białym ręcznikiem papierowym (nie pocieraj okrenżnym ruchem). Powtórz proces aż pozostałość plamy nie będzie widoczna na ręczniku papierowym.
 3. Zastosuj więcej wody na ten obszar (dla uporczywych plam konieczna może okazać się zwykła kostka białego mydła) i delikatnie przetrzyj ściereczką z mikrofibry. Dla najlepszego rezultatu wykonuj ruchy okrężne. Powtarzaj proces aż do całkowitego usunięcia (jeśli używasz mydła, rób przerwy).
 4. Pozostaw materiał do samoczynnego wyschnięcia. Nie stosuj ciepła.

 1. Back

  Łatwe w czyszczeniu

  Tkaniny FibreGuard są proste w utrzymaniu i łatwe w czyszczeniu. Od długopisu po kawę, błoto, czerwone wino i keczup, powszechne domowe plamy są łatwe do usunięcia, dzięki czemu obite meble zachowają świeżość rok po roku. Plamy usuwa się z tkanin FibreGuard głównie za pomocą wody,a uporczywe plamy mogą wymagać użycia niewielkiej ilości zwykłego mydła. Należy obejrzeć pokazowe wideo FibreGuard ,żeby uzyskać wskazówki , w jaki sposób można usunąc plamy z tkanin kloekcji FibreGuard .
 2. Back

  Wysoka wydajność

  W FibreGuard angażujemy się w dostarczanie najwyższej jakości tkanin wnętrzarskich. Nasze tkaniny są nieustannie testowane pod względem plamienia przez nasze wewnętrzne w pełni akredytowane laboratorium w celu zapewnienia optymalnej wydajności. Tkaniny FibreGuard przechodzą z powodzeniem trudne testy jakości i trwałości, a także rygorystyczne badania możliwości mycia i czyszczenia dla zagwarantowania, że tkanina FibreGuard przetrwa codzienne plamy i użytkowanie.
 3. Back

  Trwałość

  FibreGuard jest trwały, co oznacza, że właściwości plamoodporne nie zmienią się po myciu i intensywnym użytkowaniu. W przypadku, gdy dany obszar tkaniny FibreGuard zaplamiono poprzednio i powtórnie, plamy można równie łatwo usunąć. Mycie tkaniny FibreGuard nie zredukuje właściwości technologii FibreGuard
 4. Back

  Przyjazne dzieciom i zwierzętom

  Tkaniny FibreGuard są przyjazne dzieciom i zwierzętom.